Studiegids

nl en

Vertalen Nederlands-Engels

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Beschrijving

In theorie is de taak van de vertaler niet zo moeilijk: zet een tekst in de ene taal om in een tekst in de andere. Zorg er daarbij voor dat de vertaalde tekst (de doeltekst) een getrouwe weergave is van de oorspronkelijke tekst (de brontekst). Als het even kan, moet de doeltekst even natuurlijk lezen als de brontekst.
Indien vertalen in de praktijk even eenvoudig was als in theorie, zou er waarschijnlijk geen behoefte aan vertalers bestaan: hun werk zou zonder problemen door een computer overgenomen kunnen worden. Dat laatste lukt niet, althans niet met de huidige stand van de techniek. Computers kunnen individuele woorden aan, en korte, eenvoudige zinnetjes, en misschien zelfs langere zinnen, indien deze als een soort formule zijn opgeslagen. Maar de meeste teksten waarmee de vertaler in de praktijk te maken krijgt zijn te gecompliceerd voor een computer.
Een verklaring hiervoor is dat de mens beter dan een computer in staat is te voldoen aan de vele eisen die aan een vertaler gesteld worden, namelijk een uitstekende beheersing van twee talen, een goede algemene ontwikkeling, vaak ook kennis van een specifieke vaktaal, en bovenal: het vermogen vertaalproblemen te herkennen en op te lossen.
Dit vermogen kan getraind worden: het vereist begrip van het feit dat verschillende talen gebruik maken van verschillende lexicale en grammaticale constructies om de wereld te beschrijven. Verder vereist het vaardigheid in het omzetten van deze constructies. Hierop zal in deze inleidende vertaalcursus de nadruk liggen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt er van u verwacht dat u een Nederlandse tekst die geen specialistische informatie of jargon bevat, in zowel grammaticaal als stilistisch correct Engels kunt vertalen. Door middel van zelfstudie verwerft u een actieve basiswoordenschat, waarna u wordt geacht een eenvoudige tekst te kunnen vertalen zonder het raadplegen van een woordenboek of ander naslagwerk. Daarnaast dient u in staat te zijn een redelijk complexe tekst te vertalen met behulp van woordenboeken en thesauri.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website www.hum.leidenuniv.nl/engels

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week

Toetsing

Gemiddelde cijfer van vertalingen, ingeleverd tijdens de cursus (40%)
Vertaaltentamen (60%)

Blackboard

Er zal een Blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Lemmens, M., & Parr, T. (2002). Handboek voor de vertaler Nederlands-Engels. Amsterdam: Intertaal.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten worden geacht nog in het bezit te zijn van de naslagwerken voorgeschreven voor Taalvaardigheid 1.