Studiegids

nl en

Inleiding Vertaalwetenschap

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

“Beautiful translations are like beautiful women, that is to say, they are not always the most faithful ones.” Wat men ook moge denken van deze (al dan niet serieus bedoelde) vergelijking tussen mooie vrouwen en mooie vertalingen door de Britse literatuurcriticus en cultuurfilosoof George Steiner, dit citaat geeft een illustratie van de discussie over “vrij” en “letterlijk” vertalen die al eeuwen wordt gevoerd. Vertaalwetenschappers, recensenten en – uiteraard – vertalers zelf hebben zich dikwijls gebogen over de vraag of het beter is vrij of letterlijk te vertalen. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met een letterlijke respectievelijk vrije vertaling? Dit is slechts een van de vele fascinerende vragen die wij in deze cursus zullen bespreken. In deze cursus komt een breed scala aan vertaalwetenschappelijke vraagstukken aan bod. Daarnaast beoogt de cursus studenten een overzicht te bieden van de geschiedenis van vertaalwetenschap, verschillende vertaaltheorieën en -benaderingen. Sommige vertalers zijn van mening dat het niet nodig is om ook maar iets van vertaalwetenschap of vertaaltheorieën te weten; je hoeft immers ook niet te weten hoe een motor in elkaar zit om te kunnen autorijden. Men zou echter ook kunnen betogen dat wanneer vertalers bewuster zijn van de keuzes die zij (kunnen) maken tijdens het vertalen, zij een betere vertaling zullen afleveren – of het nu gaat om een roman, een gedicht of een juridisch document. Om die reden beperkt deze cursus zich niet tot vertaaltheorie alleen; tijdens de werkgroepen zullen we ook diverse methoden en benaderingen loslaten op verschillende teksten.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus dient u bekend te zijn met een aantal van de belangrijkste vertaaltheorieën en vertaalwetenschappelijke benaderingen. U dient kritisch te kunnen reflecteren op de verschillende vertaaltheorieën en de besproken methoden en strategieën te kunnen toepassen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website www.hum.leidenuniv.nl/engels

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week

Toetsing

Participatie (50%); schriftelijke opdrachten (50%)

Blackboard

Er zal een Blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Reader An Introduction to Translation Studies. Blackboard

  • Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London/New York: Routledge, meest recente druk

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Geen overige informatie.