Studiegids

nl en

Indonesisch 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Er wordt geen kennis van het Indonesisch verondersteld aan het begin van de cursus

Beschrijving

Indonesisch 1 is een intensieve taalcursus voor beginners, waarin studenten zich de basisstructuren en basiswoordenschat van het Indonesisch eigen maken, evenals culturele kennis die noodzakelijk is voor effectieve communicatie in deze taal. Het college bestaat uit twee nauw verweven onderdelen. In het onderdeel “Strcuturen” ligt de nadruk op het verwerven van kennis van de grammatica van het Indonesisch en de vaardigheid om deze kennis toe te passen in het mondelinge en schriftelijke taalgebruik. Er wordt tevens aandacht gegeven aan de geschiedenis van het Indonesisch. In het onderdeel “Communicatie” ligt de nadruk op het ontwikkelen van praktische taalvaardigheid door middel van oefeningen in conversatie, mondelinge presentatie, tekstbegrip en schrijfvaardigheid.

Leerdoelen

 • Basiskennis van de grammatica van het Indonesisch en de vaardigheid om deze kennis toe te passen in het eigen mondelinge en schriftelijke taalgebruik.

 • Kennis van de geschiedenis van het Indonesisch.

 • Vaardigheid om in de Indonesische sociale en culturele context met beperkte middelen effectief te communiceren.

 • Basiskennis van woordenschat en zinstructuren van het Indonesich om op een eenvoudig niveau te kunnen spreken, lezen, en schrijven, en eenvoudige gesproken boodschappen te kunnen begrijpen.

Rooster

Maandag 14-17 uur (twee uur “Structuren” en één uur “Communicatie”)
Woensdag 15-17 uur (“Communicatie”)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De toetsing van Indonesisch 1 bestaat uit de volgende elementen:

 1. Doorlopende beoordeling van de huiswerkopdrachten (30% van het eindcijfer).
  1. Drie deeltoetsen over Sneddon 2003 (totaal 30% van het eindcijfer).
  2. Mondeling tentamen aan het eind van de collegeserie (20% van het eindcijfer).
  3. Schriftelijk tentamen aan het eind van de collegeserie (20% van het eindcijfer).

Om voor Indonesisch 1 te slagen, dient een student een voldoende (d.w.z. een 6 of hoger) te halen voor de drie deeltoetsen, het schriftelijke tentamen, het mondelinge tentamen én het gewogen gemiddelde van de vier toetselementen, en dient hij of zij actief aan ten minste 75% van de collegebijeenkomsten te hebben deelgenomen. Alleen elementen waarvoor een onvoldoende (d.w.z. een 5 of lager) is behaald, kunnen worden herkanst. Voor het element doorlopende beoordeling is herkansing slechts mogelijk door hernieuwde deelname aan de cursus in een volgend jaar. De cursus is een integraal pakket. Alle elementen dienen in hetzelfde studiejaar te worden afgerond. Er kunnen geen deelcijfers “blijven staan” voor een volgend studiejaar.

Blackboard

Blackboard is het voornaamste communicatiemiddel tussen docenten en studenten buiten de collegebijeenkomsten. Registratie voor de cursus op Blackboard is essentieel.

Literatuur

 • Het leerboek Asyik berbahasa Indonesia, jliid 1 / Indonesian grammar through communicative activities, vol. 1, samengesteld door Ellen Rafferty, Molly Burns en Shintia Argazali-Thomas.

 • Het leerboek Ayo ngobrol / Conversational Indonesian, vol. 1, samengesteld door Ellen Rafferty, Erlin Barnard en Lucy Suharni.

 • Sneddon, James. 2003. The Indonesian language: its history and role in modern society. Sydney: UNSW Press. [240 pp.]

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Registratie in Blackboard verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A. van Engelenhoven

Opmerkingen –