Studiegids

nl en

Seminar 1: Erfgoed van Zuid en Zuidoost-Azië: Beheer en Gebruik, Constructie en Toeëigening

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse in TCZZOA (of TCIT/TCI) of in andere relevante BA-programma’s zoals Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Archeologie, Culturele Antropologie.

Beschrijving

Het college geeft theoretisch en praktisch inzicht in de betekenis van het begrip erfgoed in het algemeen en in Zuid- en Zuidoost-Azië in het bijzonder. Aandacht voor de praktische aspecten van het beleid, gebruik en het beheer worden gepaard aan een kritische reflectie op de constructie en de toeëigening van erfgoed onder invloed van kolonialisme, nationalisme, kapitalisme en globalisering (incl. toerisme).

Leerdoelen

Studenten krijgen een grondige kennis van de betekenis van het begrip erfgoed in de context van het koloniale en contemporaine Zuid- en Zuidoost-Azië. Zij verwerven in grote lijnen inzicht in de manier waarop het erfgoed van ZZOA is ontstaan, wordt beheerd en mis/gebruikt. Zij zijn in staat om deze aspecten (met gebruik van de relevante literatuur) kritisch te analyseren en te verstaan in een relevante historische en/of maatschappelijke context.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen én een werkstuk waarbij één collectie, monument, of een ander onderdeel van het materieel en/of immateriële erfgoed van ZZOA word beschreven en geanalyseerd

Blackboard

Ja.

Literatuur

Wordt nader medegedeeld voor aanvang college via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden a la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Wordt nader medegedeeld voor aanvang college via Blackboard: Jos Gommans