Studiegids

nl en

Hindi 3A: Tekstlezen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beheersing van de stof van Hindi 1 en 2, Hindi 2 succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Lezen en vertalen van moderne teksten in verschillende genres, aan de hand van op college uitgedeelde teksten en zelfstudie.

Leerdoelen

De cursus leert studenten literaire en niet-literaire Hindi-teksten over een bepaald, per semester te kiezen thema in het Nederlands te vertalen, en vragen over grammaticale aspecten van deze teksten te beantwoorden.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie

Toetsing

  • een schriftelijk vertaaltentamen over de collegestof

  • een mondeling vertaaltentamen over de zelfstudiestof
    Beide tentamens omvatten ook open vragen over de grammatica.
    Het eindcijfer is het gemiddelde van deze twee cijfers.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • R.S. McGregor, The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford/Delhi: Oxford University Press, 1993 (of later), te bestellen in de boekhandel.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

De studiecoördinator: Frans van Baardewijk

Opmerkingen

Deze cursus is een onlosmakelijk onderdeel van Hindi 3, dat bestaat uit Hindi 3a en 3b.