Studiegids

nl en

Sanskrit 3

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Sanskrit 1 en 2.

Beschrijving

In dit college komen, in overleg met de studenten, verschillende wisselende Sanskrit teksten aan bod. Ook is er aandacht voor de inhoud en context van de te lezen teksten.

Leerdoelen

Verdere uitbouw van de beheersing van het klassieke Sanskrit en bevorderen van de leesvaardigheid door het lezen van relatief eenvoudige teksten; verdieping van de kennis van de oude Indiase cultuur.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen

  • mondeling tentamen

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. Peter Bisschop