Studiegids

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700

Vak
2011-2012

Toegangseisen

-

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en dr drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Leerdoelen

  • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Rooster

Maandag 18.45-20.30 in Lipsius/204, colleges beginnen op 6 februari 2012.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

6 leesopdrachten en een eindopdracht.

Blackboard

Op Blackboard staan instructies over de voorbereiding van de colleges

Literatuur

  • Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), verschillende edities, ook vertaald als De cultuur van de Renaissance in Italië

  • Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen (1919)

  • Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art (1973).

  • Carlo Ginzburg, Il formaggio e I vermi, (1976) vertaald als The cheese and the worms. The cosmos of a sixteenth-century miller en in het Nederlands als De kaas en de wormen.

  • M.T. Clanchy, From Memory To Written Record. England, 1066-1307 (1979); lees de herziene druk van 1993 of later.

  • Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts. The power of tradition and the shock of discovery (1992)

Het verdient aanbeveling deze boeken zelf aan te schaffen. Boekhandel Van Stockum in de Leidse Breestraat heeft ze in (beperkte) voorraad; ze zullen ook ter inzage komen op de werkgroepenplank van de studiezaal geschiedenis op de UB.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de cursuscoördinator, prof.dr. J.S. Pollmann, tel. 071-5272740.

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.