Studiegids

nl en

Iers 3: Inleiding Oudiers

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen. Basiskennis van grammaticale en fonetische terminologie wordt voorondersteld.

Beschrijving

Het Oudiers is de taal die in Ierland werd gesproken en geschreven in de periode 600-900 na Christus. Het is een tamelijke complexe maar bijzonder fascinerende taal, die in een aantal opzichten afwijkt van andere Indo-Europese talen, en waarin behalve historische en wetsteksten ook veel heldenverhalen zijn overgeleverd, alsmede zowel religieuze als wereldse lyriek. In deze cursus maakt de student kennis met de basale fonologie en syntaxis van het Oudiers en wordt een aantal poëtische teksten gelezen ter illustratie van zowel de taalvormen als de poëtische kracht van het Oudiers. Deze cursus kan afzonderlijk worden gevolgd, maar is ook bedoeld als voorbereiding op de gevorderdencursus over Oudiers proza in het tweede semester. De cursus is bovendien geschikt als bijvak voor studenten Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een systematisch overzicht van en inzicht in de grammatica en de klankleer van het Oudiers, alsmede enige kennis van de Oudierse letterkunde.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website.

Onderwijsvorm

Wekelijks werkcollege van drie uur op donderdag van 10-13

Toetsing

Mondelinge bijdrage aan het werkcollege en een schriftelijke vertaaltoets tellen elk voor 50% mee voor het eindcijfer.

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

W. Tigges & F. Ó Béarra,_ An Old Irish Primer_, Nijmegen: De Keltische Draak, 2006 (verplicht)
Antony Green, Old Irish Verbs and Vocabulary, Somerville, 1995 (aanbevolen)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.