Studiegids

nl en

Iers 4: Oudiers proza

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Basiskennis van de Oudierse grammatica, bijvoorbeeld door het met goed gevolg voltooien van de cursus Iers 3: Inleiding Oudiers

Beschrijving

In deze cursus vertaalt en bestudeert de student een tweetal Oudierse prozateksten, namelijk de “Tochmarc Étaíne” en delen uit de “Táin Bó Cuailgne”. Deze teksten worden zowel vanuit cultuurhistorisch als vanuit taalkundig oogpunt bestudeerd.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus is de student in staat zelfstandig een nadere studie te maken van teksten in het Oudiers.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website.

Onderwijsvorm

Een wekelijks drie-urig werkcollege op donderdag van 10 tot 13 uur.

Toetsing

Mondelinge bijdrage aan het werkcollege en een schriftelijke vertaaltoets tellen elk voor 50% mee voor het eindcijfer

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Wim Tigges, ed., Tochmarc Étaíne, als Reader verkrijgbaar bij de docent.
John Strachan, ed., Stories from the Táin, rev. Osborn Bergin, Dublin: recente uitgave.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.