Studiegids

nl en

Sumerisch 3

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Sumerisch II (5562OS2GW). Voorwaarde voor toelating tot het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Standaardbabylonisch I (5561OSB1W).

Beschrijving

Het lezen van Sumerische literaire teksten.

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de verschillende recensies en de achtergronden van de tekst.

  • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van Sumerische literaire teksten vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, grammaticaal analyseren en vertalen.

  • Vaardigheid in het maken van een ‘partituur’, of wel een overzicht van de verschillende recensies van een literaire tekst.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Mondeling tentamen na het eerste blok over een opgegeven stuk Sumerisch uit de Oud-Babylonische periode. Werkstuk na het tweede blok: tekst bewerking en literair-cultuurhistorisch commentaar van een opgegeven stuk tekst uit de Oud-Babylonische periode.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.