Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië

Vak
2011-2012

Omschrijving

Afsluitend schriftelijk werkstuk voor het BA. Het onderwerp sluit aan bij één van de gevolgde accentvakken (Modern Hebreeuwse literatuur, Geschiedenis van de Hebreeuwse taal, Receptiegeschiedenis van de Bijbels Hebreeuwse literatuur, Noordwest-Semitische epigrafie, Arameesschrijvende gemeenschappen, Literaire genres in de Syrische literatuur). Het precieze onderwerp wordt in overleg met de verantwoordelijke docent vastgesteld.

Rooster

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Begeleiding.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het BA-werkstuk is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht onder begeleiding van een docent van zijn opleiding. Uit het werkstuk moet onder meer blijken dat de student in staat is:

  • Onder begeleiding een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren die getuigt van inzicht in de elementaire wetenschappelijke vragen en de belangrijkste opvattingen binnen het vakgebied.

  • Op een synthetische en inzichtelijke manier verslag te doen van secundaire wetenschappelijke literatuur.

  • Basisbegrippen en -methoden op een inzichtelijke wijze toe te passen.

  • Helder en correct te formuleren.

Literatuur

Nader af te spreken.

Toetsing

Schriftelijk werkstuk.

Informatie

Bij de docent van het betreffende onderwerp.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Aanmelden via uSis.