Studiegids

nl en

Stijlgeschiedenis in de kunst van ZZOA

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college worden de verschillende stijlkenmerken van de kunst uit verschillende Zuid- en Zuidoost-Aziatische regio’s en perioden bestudeerd. Studenten worden getraind om beeldmateriaal op basis van specifieke stijlkenmerken historisch en regionaal te kunnen plaatsen. Deze vaardigheden worden mede ontwikkeld door gerichte oefeningen en commentaar daarop. Studenten bereiden de colleges voor aan de hand van literatuur die deels beschikbaar is via Blackboard. Ook wordt gebruik gemaakt van digitale beeldbanken en museumcollecties.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de stijlgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst

  • Basisvaardigheid in het goed en analytisch kijken

  • Basisvaardigheid in het historisch plaatsen van belangrijke kunstwerken in de Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst

  • Vaardigheid in het gebruik in het raadplegen van digitale beelddatabanken op het internet

  • Vaardigheid in het mondeling presenteren van visueel materiaal

Rooster

Zie de website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Tussentoets: 30%
Tentamen: 30%
Werkstuk: 40%

Blackboard

Blackboard wordt gebruik voor:

  • het beschikbaar stellen van beeldmateriaal en literatuur

Literatuur

Artikelen via Blackboard of via opgave van de docent. Een lijst is beschikbaar aan het begin van het college. Er hoeft geen literatuur voorafgaand aan de colleges worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

E.M. Raven

Opmerkingen

-