Studiegids

nl en

Philosophy of Humanities: Nietzsche en Gadamer

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Inschrijving in masterprogramma van de faculteit Geesteswetenschappen

Beschrijving

Het interpreteren van culturele uitingen uit het verleden, zoals teksten en kunstwerken, staat niet los van de geschiedenis, maar maakt daar deel van uit. Een van de eersten die zich op deze samenhang grondig heeft bezonnen, is de jonge Nietzsche geweest in zijn Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben (1873). Een belangrijke bijdrage aan het vraagstuk van interpretatie en geschiedenis uit de twinstigste eeuw is Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode. Grundzüge einer hermeneutischen Philosophie (1960). Gadamer heeft de invloed van Nietzsche ondergaan, maar sluit voornamelijk aan bij de traditie van de hermeneutiek (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger). In het college komt eerst Nietzsches geschrift aan bod, waarna Gadamer zal worden behandeld aan de hand van onder meer gedeelten uit deel II van Wahrheit und Methode.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 12-15 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , MA Philosophy

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Take home (deeltentamen)
  • Take home (eindtentamen)
  • Paper

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben.
  • Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer hermeneutischen Philosophie.
  • Reader met teksten (wordt tijdens college verstrekt).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Specialisatie MA in Philosophy: Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture.
Verplichte (specialisatie)cursus voor studenten in de MA Philosophy of a Specific Discipline, afstudeerrichting Philosophy of Humanities.