Studiegids

nl en

Geesteswetenschappen en natuurwetenschappen in historisch-filosofisch perspectief

Vak 2011-2012

Toegangseisen

-

Beschrijving

De geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen lijken verschillende manieren te hebben ontwikkeld om verschillende onderwerpen te bestuderen, binnen verschillende academische culturen. Dat is althans ons vertrekpunt: het idee dat er binnen de academie en academische kennis een duidelijke scheiding is tussen twee verschillende soorten kennis: die van de geesteswetenschappen en die van de natuurwetenschappen.

Deze cursus wil die scheiding noch als vanzelfsprekend beschouwen noch ontmaskeren. In plaats daarvan zullen we (historisch) bekijken hoe die veronderstelde scheiding zich heeft gevormd, en (filosofisch) op basis waarvan we kunnen proberen kennis te classificeren als behorend tot de geesteswetenschappen of de natuurwetenschappen. Kortom: waarom hebben we deze labels, en in hoeverre zijn ze houdbaar (en waarom)?

Om deze vragen te beantwoorden, zullen we onder meer kijken naar de ontwikkeling van verschillende visies over de relaties en samenhang tussen wetenschappelijke disciplines, naar verschillende visies op subjectiviteit en objectiviteit in de geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, en naar de rol van interpretatie, verklaring en ‘begrijpen’.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Maandag 14-17 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , Masterprogramma’s Wijsbegeerte.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • Paper (80%)
  • Participatie en presentatie (20%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt en grotendeels beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Contact

J. Bouterse, MA

Opmerkingen

Specialisaties (MA in Philosophy): History and Philosophy of the Sciences, en Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture.
Specialisations (MA Philosophy of a Specific Discipline): Philosophy of Humanities, Philosophy of Natural Science.