Studiegids

nl en

Hindi 4A: Tekstlezen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beheersing van de stof van Hindi 3.

Beschrijving

Lezen en vertalen van Hindi-teksten in diverse genres, op hoger niveau dan in Hindi 3a. Zelfstudie van teksten, en van secundaire literatuur in het Engels over de Hindi literatuurgeschiedenis.

Leerdoelen

De cursus leert studenten literaire en niet-literaire Hindi-teksten over een bepaald, per semester te kiezen thema in het Nederlands te vertalen, en vragen over grammaticale aspecten van deze teksten te beantwoorden. Daarnaast verwerft de student basiskennis van de Hindi-literatuurgeschiedenis, met nadruk op de periode vanaf 1850.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie

Toetsing

  • een schriftelijk vertaaltentamen over de collegestof

  • een mondeling vertaaltentamen over de zelfstudiestof

  • een schriftelijk tentamen over de Hindi literatuurgeschiedenis

De vertaaltentamens bevatten ook open vragen over de grammatica.
Het eindcijfer is het gemiddelde van deze 3 cijfers.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

De te lezen Hindi-teksten worden op college uitgedeeld. De literatuur betreft de Hindi literatuurgeschiedenis wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

De studiecoördinator: Frans van Baardewijk

Opmerkingen

Deze cursus is een onlosmakelijk onderdeel van Hindi 4, dat bestaat uit Hindi 4a en 4b.