Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Philosophy of Medical Sciences: Centrale thema's

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Wordt nader bekend gemaakt

Beschrijving

Wordt nader bekend gemaakt

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

In overleg

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werlcollege of tutorial

Toetsing

Wordt nader bekend gemaakt

Blackboard

Nee

Literatuur

Nee

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Wordt nader bekend gemaakt

Opmerkingen

Deze specialisatiecursus is verplicht voor studenten in de specialisatie Philosophy of Medical Sciences van de MA Philosophy of a Specific Discipline.

Specialisatie (MA Philosophy): History and Philosophy of the Sciences
Specialisatie (MA Philosophy of a Specific Discipline): Philosophy of Natural Sciences