Studiegids

nl en

Biochemie 2 practicum

Vak
2011-2012

Het practicum illustreert enkele belangrijke begrippen uit de Biochemie zoals behandeld in het college Biochemie 2 (prof. Hagedoorn). Hierin staat centraal de relatie tussen structuur en functie: wat is het verband tussen de bouw van complexe biologische systemen en hun biologische functie? Sommige experimenten zullen het karakter hebben van een (klein) onderzoek.

Kinetiek en eigenschappen van een enzym (alcohol dehydrogenase); electronentransportketens: ademhaling in een bacterie (Paracoccus denitrificans); de relatie tussen de structuur ven mRNA en de expressie van het RNA (relatie helixstabiliteit en productie ven eiwit); plaatsgerichte mutagenese van de metaal-bindingssite van een redox-enzym (nitrietreductase) en het effect op de redoxpotentiaal en activiteit van het enzym.

Coordinator

drs. P. Lindenburg

Doelgroep

BFW2-LST

Toegangseisen

Biochemie 1, Moleculaire genetica 1, Biochemisch-practicum 1

Onderwijsvorm

practicum, inclusief verslaglegging

Literatuur

*Practicumhandleiding
Onder voor behoud: *Lehninger Principles of Biochemistry, D.L. Nelson, M.M. Cox, Third Edition, Worth Publishing, ISBN: 0716743396

Toetsing

experimentele vaardigheid en verslaglegging