Studiegids

nl en

Vergelijkende taalkunde van ZZOA, deel 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

De student moet met succes de cursus De talen van Zuid- en Zuidoost Azië: geschiedenis, context en structuur of soortgelijke cursus hebben afgerond

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in de historische taalkunde van het Indo-
Europees (IE) en Austronesisch (AN) in Zuid en Zuidoost Azië waar beide de grootste taalfamilies zijn. De cursus bestaat uit vier blokken met voor elk blok een thuisopdracht. In het vierde blok wordt een prominent onderwerp uit de Indo-Europese en Austronesische taaalkunde behandeld.

Blok I: de verspreiding van de IE en AN talen op de wereldbol
Blok II: Verner en van der Tuuk: grondleggers van de IE en AN historische taalkunde
Blok III: Indo-Arisch en West Malayo-Polynesisch
Blok IV: capita selecta

Leerdoelen

  • Inzicht in de verspreiding Indo-Europese en Austronesische talen in India en Indonesië – Inleiding in de geschiedenis Indo-Europese en Austronesische historische taalkunde – Inzicht in de basisbegrippen van de historische taalkunde aan de hand van Indo-Arische en West Malayo-Polynesische voorbeelden

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden mét link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

2 thuisopdrachten per blok, waarvan 1 voor theorie en 1 voor een toepassing +
1 schriftelijk tentamen met open vragen
Iedere thuisopdracht verschaft 10% van het eindcijfer
Het schriftelijk tentamen geldt als 60% van het eindcijfer

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
een overzicht van de cursus
beschikbaar stellen van studiemateriaal
beschikbaar stellen van opgaven
inleveren van opgaven
mededelingen

Literatuur

leesmateriaal wordt via Blackboard aangeleverd Dr. A. van Engelenhoven

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Aone van Engelenhoven