Studiegids

nl en

Isotopenarcheologie + excursie Pleistoceen

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Nee

Toelatingseis

Archeologisch botmateriaal bevat informatie over het dieet van het betreffende organisme, zowel mens als dier. Met behulp van isotopen van koolstof en stikstof in botcollageen kunnen we uitspraken doen over diverse aspecten van het (paleo)dieet. Het radioactieve isotoop 14C wordt gebruikt voor dateringen. Maar het geeft ook, samen met de stabiele isotopen 13C en 15N, informatie over het dieet. In dit college wordt het gebruik van deze isotopen uitgelegd. Tevens wordt een excursie van een dag naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek in Groningen georganiseerd.

Beschrijving

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis over en toepassingen van isotopenonderzoek, toegespitst op archeologisch materiaal (voor welk archeologisch onderzoek kunnen isotopen gebruikt worden, welke uitspraken kunnen we met behulp van isotopenonderzoek doen over aspecten van het (paleo)dieet, etc);

  • Verkrijgen van begrip van (on)mogelijkheden van dit onderzoek aan bot;

  • Integratie van deze kennis in breder verband zoals klimaat en ecologie.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, excursie naar Groningen.

Toetsvorm

Tentamen met open vragen, na afloop van de colleges

Literatuur

Artikelen, hoofdstuk uit boek (wordt ter beschikking gesteld).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Opmerkingen

Isotopenarcheologie (1042VSA3Y) bestaat uit 3 ects, de Pleistoceen excursie (1042VSA2Y) bestaat uit 2 ects. Om het gehele vak (5 ects) te voltooien, is de excursie dus verplicht.