Studiegids

nl en

Tekst en cultuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor – Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Politieke en economische ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)

 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Ook los als keuzevak, contractonderwijs of à la carte onderwijs te volgen.

Beschrijving

Kennismaking met belangrijke literaire en cultuurhistorische teksten in vertaling met aandacht voor de plaats van teksten in de cultuur waarbij ook de interpretatieproblematiek ter sprake komt.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van een overzicht van de pre-moderne Koreaanse literatuurgeschiedenis en de Koreaanse boek- en leescultuur;

 • Oefening in de methoden die gebruikt kunnen worden om bronnen te interpreteren;

 • Oefening in mondelinge presentatie.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen (60%);

 • Twee mondelinge presentaties (30%);

 • Aanwezigheid en actieve deelname aan de discussies (10%).

Blackboard

Nee

Literatuur

 • Syllabus Inleiding in de traditionele Koreaanse letterkunde (verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen);

 • Peter H. Lee, Anthology of Korean Literature, Honolulu, 1981;

 • Peter H. Lee (ed.) Sources of Korean Tradition 2 vols. (Columbia University Press), verkrijgbaar bij de boekhandel;

 • Tijdens het college nader op te geven literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof. dr. B.C.A. Walraven

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur;

 • Voorbereiden 2 mondelinge presentaties: 2 × 26 uur = 52 uur;

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 23 uur.