Studiegids

nl en

Koreaanse cultuurkunde: visuele en materiële cultuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid van het Engels.

Toegankelijk als keuzevak of contractonderwijs en voor à la carte studenten.
Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor- Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.);

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.);

 • Ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.);

 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur (5 ECTS; 1e sem.);

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.);

 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.);

 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.).

Beschrijving

Inleiding tot traditionele en eigentijdse aspecten van de Koreaanse cultuurgeschiedenis, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van visuele bronnen.

Leerdoelen

 • Kennismaking met belangrijke aspecten van de Koreaanse cultuur en de problematiek van de interculturele vergelijking;

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke literatuur;

 • Bevorderen van de schrijfvaardigheid.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Hoor/Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk werkstuk van 2500 woorden (80%);
Aanwezigheid en actieve deelname aan het college (20%).

Het werkstuk wordt beoordeeld op de kritische vraagstelling en inzicht in belangrijke aspecten van de Koreaanse cultuur, waarbij ook gekeken hoeveel inzicht er is in de betekenis van de begrippen cultuur en traditie.

Blackboard

De te lezen literatuur wordt op Blackboard gezet, samen met een literatuurlijst waaruit gekozen kan worden voor het werkstuk.

Literatuur

Tijdens het college op te geven artikelen;
Verder in overleg met de docent te bepalen literatuur voor het paper.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Opmerkingen

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiden colleges: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur;

 • Literatuurstudie en schrijven van daarop gebaseerd paper: 39 uur;

 • Voorbereiding tentamen (collegestof): 36 uur.