Studiegids

nl en

Integrated Korean 3b

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Voortbouwend op de colleges van het eerste semester biedt het de vier vaardigheden integraal aan: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Koreaans. Tijdens dit college worden praktijkgerichte grammaticale oefeningen uit het Textbook (zie Literatuur) gedaan en beknopte informatie over de cultuur in het Koreaans gegeven. Daarnaast komt “task/function”-gerichte spreekvaardigheid uit het textbook aan bod. Voor de verdere training van lees- en schrijfvaardigheid bestuderen studenten het Workbook als zelfstudie en leveren de opdrachten per sessie in, behalve ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook dat 2-wekelijks tijdens het college behandeld wordt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de evenwichtige ontwikkeling van de vier vaardigheden.

Leerdoelen

  • Het (met enige precisie en nuance) formuleren van ideeën en meningen.

  • Het actief deelnemen aan een discussie binnen een vertrouwde context.

  • Het omgaan met de meeste, onvoorziene situaties, maar waarbij wel wat fouten gemaakt kunnen worden.

  • Het begrijpen van de hoofdpunten van het meeste nieuws op tv en van actualiteitenprogramma’s.

  • In termen van het Common European Framework wordt toegewerkt naar het niveau B2, uitzichtfase van Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Wekelijkse lees- en schrijfopdracht (20% van het eindcijfer)

  • Het tentamen bestaat uit twee onderdelen: 1. Schriftelijk tentamen over de behandelde leerstof m.b.t. de luistervaardigheid (30% van het eindcijfer). 2. Mondeling tentamen over de behandelde leerstof, gevolgd door een vrij gesprek over diverse onderwerpen (50 % van het eindcijfer).

Literatuur

H. M. Sohn., Y.M. Cho e.a.: Integrated Korean, Advanced Intermediate 1, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00)

Opmerkingen

Studielast

  • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur; Voorbereiding tentamen: 62 uur