Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Buddhist Studies 3

Vak
2011-2012

Buddhist Studies does not consist of one particular course, but a series of classes and tutorials. Please, contact Prof.dr. J.A. Silk, if you want to specialise in this field.