Studiegids

nl en

Inleiding Architectuurgeschiedenis 1400-2000

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus worden de belangrijkste architecten, stromingen, en gebouwtypes van de Westerse architectuur in de periode 1400-2000 behandeld, en waar mogelijk geplaatst in een mondiale context. Daarnaast wordt onderzocht, in samenhang met de inleiding Oude Beeldende Kunst, hoe architectuur en beeldende kunst samengaan in de context waarvoor gebouwen, beeldende kunstwerken en beelden zijn ontworpen, en wat de impact van gebouwen is op de samenleving waarin ze zijn ontstaan en de gebruiker of beschouwer.

Leerdoelen

Studenten hebben basiskennis inzake de geschiedenis en theorie van de architectuur, zij kennen de voor het vakgebied relevante begrippen en concepten en hebben elementair inzicht in theoretische aspecten van het wetenschappelijk bestuderen van architectuurgeschiedenis.

  • Studenten zijn in staat de belangrijkste stijlen, architecten, en gebouwtypes te herkennen.

  • Ze zijn in staat afzonderlijke gebouwen te plaatsen in de context van een stijl, architecten oeuvre, gebouwtype of opdrachtsituatie.

  • Ze zijn in staat relaties tussen architectuur en beeldende kunst te analyseren.

  • Ze hebben zich de voorgeschreven teksten in het handboek eigen gemaakt en kunnen deze zelfstandig toepassen in hun analyses van gebouwen.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 15.00 – 17.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (tussentoets, 50%).

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen (afsluitend tentamen, 50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om collegedata aan te geven, te bestuderen literatuur en powerpoints op te zetten, met studenten te communiceren en op relevante evenementen te wijzen.

Literatuur

  • M. Trachtenberg en I. Hyman, Architecture. From Prehistory to Postmodernism (New Jersey 2002; tweede druk of later), Deel 3 en 4, pp. 276-550.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. C.A. van Eck: c.a.van.eck@hum.leidenuniv.nl (coordinator, Huizinga Building Room 131, 071 527 2693)

Opmerkingen

N.v.t.