Studiegids

nl en

Minor: Praktijkopleiding 1 & 2

Vak
2011-2012

Het onderdeel Praktijkopleiding 1 bestaat uit een excursie naar een opgraving, een collegereeks en een meet- en tekenpracticum. Praktijkopleiding 2 betreft een herhaling van oefeningen uit het meet- en tekenpracticum, maar nu in een veldsituatie. Tevens wordt er instructie gegeven in een aantal specifieke veldwerkzaamheden, zoals couperen en het bijhouden van de opgravingadministratie.
De praktijkopleiding wordt afgesloten met het inleveren van een verslag.