Studiegids

nl en

Model-Based Drug Development

Vak
2011-2012

Analytische methoden spelen een cruciale rol in de moderne life sciences. Massaspectrometrie, chromatografie, biostatistiek and chemometrie zijn de basis van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van metabolomics, proteomics en systems biology. In de cursus worden deze technieken verder verdiept in colleges. In het praktische gedeelte van deze cursus kiezen de studenten een onderwerp uit voor een onderzoek. Om de specifieke problemen van dit onderzoek op te lossen wordt door de studenten zelf een onderzoeksplan ontworpen en uitgevoerd. In het onderzoeksproject wordt gebruikgemaakt van state-of-the-art technieken onder begeleiding van Aio’s en post-docs. Elk project wordt in groepen (2-4 studenten) uitgevoerd en de biologische interpretatie van de uitkomsten wordt uitgewerkt in een mondelinge presentatie en een schriftelijk verslag. Tijdens het project werken de studenten binnen het Netherlands Metabolomics Centre en verkrijgen zo een inzicht hoe grote uitdagingen in de life science in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen in het kader van het Netherlands Genomics Initiative aangepakt worden.