Studiegids

nl en

Farmacokinetisch-farmacodynamische (PK-PD) modellering

Vak
2011-2012

De werking van geneesmiddelen wordt bepaald door een verscheidenheid aan interacties van geneesmiddelen met biologische systemen. Enerzijds betreft dat interacties die bepalend zijn voor het verloop van de geneesmiddel concentratie in het lichaam: de opname, de verdeling, de afbraak en uitscheiding. Anderzijds betreft dat interacties die bepalend zijn voor de werking van geneesmiddelen: de binding aan doeleiwitten en het induceren van transductie mechanismen.
Het doel van dit blok is de student te laten kennismaken met de grondslagen van de geïntegreerde farmacokinetisch-farmacodynamische (PK-PD) systeemanalyse en de toepassingen ervan bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
Geïntegreerde PK-PD modellen beschrijven de specifieke processen op het pad tussen geneesmiddeltoediening en effect. Er wordt aandacht besteed aan modellering van het transport van geneesmiddelmoleculen naar de plaats van werking in het lichaam, de binding en activatie van doeleiwitten en de activatie van transductie mechanismen (inclusief homeostatische regelmechanismen) die het verloop van het effect bepalen. Ten slotte zal ook aandacht worden besteed aan de modellering van geneesmiddeleffecten op ziekteprocessen en ziekte progressie.