Studiegids

nl en

Systems biology of pharmaceutical interventions

Vak
2011-2012

De systematische studie van de complexe interactie tussen genen, eiwitten en metabolieten in biologische systemen wordt tegenwoordig als Systems Biology (systeembiologie) omschreven. In de systeembiologie worden verschillende wetenschappelijke expertisegebieden, waaronder biologie, scheikunde, wiskunde, gecombineerd om de complexe processen bij het ontstaan van ziektes en bij farmaceutische interventies beter te begrijpen. Dit moet ertoe leiden om interventies beter te ontwerpen, b.v. door rekening te houden met verschillen tussen individuen, of het gebruik van combinaties van actieve stoffen. Analytische biowetenschappen spelen een belangrijke rol in systeembiologie om eiwitten en metabolieten in lichaamsvloeistoffen, weefsels en/of cellen te bepalen. Als analytische tools zijn methodes zoals vloeistofchromatografie (LC) en massaspectrometrie (MS) van groot belang, evenals verschillende methoden van data-analyse voor de biologische interpretatie van de resultaten.
Als kern bevat dit blok een experiment waarbij de studenten kennismaken met de verschillende aspecten van een systeembiologisch experiment, van proefvoorbereiding via experimentele uitvoering tot data analyse. Ook de correlatie tussen effecten van geneesmiddelen op moleculair (cel) niveau en effecten op het lichaam komen aan bod. Zo kunnen in het systeembiologie experiment het effect van een farmacon in een cel systeem bestudeert worden, monsters van klinische studies gemeten, en data geanalyseerd worden. Tijdens het practicum voeren verschillende groepen studenten verschillende systeembiologie studies uit en worden de resultaten groepsgewijs gepresenteerd met speciale aandacht voor de biologische interpretatie.
De basis en mogelijkheden van systeembiologie worden in het theoretische gedeelte benadrukt. Naast de inleiding over de gebruikte analytische en data-analytische methoden wordt een over klinische en industriële relevantie gegeven: Waarom is systeembiologie zo belangrijk? Gastsprekers gaan hier nader op in.