Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Pathologie van het centrale zenuwstelsel

Vak
2011-2012

Verwerven van inzicht in algemeen voorkomende hersenziekten met nadruk op klinische fenotypen, mechanismen en behandeling.