Studiegids

nl en

van Mens tot Molecuul

Vak
2011-2012

Beschrijving

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit talloze cellen en elke cel op zijn beurt uit talloze moleculen.

In dit blok leert de student de normale structuur en functie van de menselijke cel en zijn biomoleculaire bouwstenen kennen. Aan de hand van een aantal casus- en patiëntdemonstraties wordt duidelijk wat het belang is van afwijkingen van biomoleculen en celfuncties voor ziekteontwikkeling en diagnose. Genetische en moleculair-celbiologische principes staan hierbij centraal.

Doel

  • De student is in staat de normale bouw en functie van zoogdiercellen, organellen en macromoleculen beschrijven.

  • De student kan oorzaken van ziekteprocessen afleiden vanuit zijn moleculair-celbiologische en genetische basiskennis.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Patientendemonstraties, Werkgroepen, Responsiecolleges.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een mutiple choice tentamen. Bij het maken van het tentamen is het gebruik van kernboeken en rekenmachines NIET toegestaan.