Studiegids

nl en

Propedeusewerkstuk (LKO jaar 1)

Vak
2011-2012

Beschrijving

Het propedeusewerkstuk is een verslag van een literatuurstudie. In het onderwijs voor het propedeuse werkstuk wordt de basis gelegd van communicatieve vaardigheden in relatie tot wetenschap. Het is een introductie in het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in vakliteratuur en de vaardigheden die daarbij horen, zoals formuleren van zoekopdrachten, selecteren van bruikbare literatuur, kritisch lezen daarvan, ordenen en beschrijven van geselecteerde informatie in een tekst waarvan de structuur en de formulering voldoen aan de eisen van een wetenschappelijk artikel. Het verslag bestaat uit de tekstdelen inleiding, materiaal en methode, resultaten, discussie en is geformuleerd volgens de conventies voor medisch-wetenschappelijk taalgebruik. De geraadpleegde bronnen worden verantwoord op een lijst, waarnaar wordt verwezen in de tekst.

De opdracht wordt in een duo uitgevoerd met een medestudent uit de eigen werkgroep. Het schrijven van het verslag wordt in een vijftal thematische werkgroepen begeleid door docenten van Communication in Science (CiS). Nadat in deze werkgroepen de tekst van het verslag besproken is, levert de student het werkstuk in bij de CiS-docent. Deze beoordeelt het tekstueel en geeft een cijfer voor de schrijfvaardigheid. Als dit cijfer een voldoende is, dan kan de student het verslag inhoudelijk bespreken met een van de artsen/onderzoekers van het LUMC. Ook voor deze bespreking krijgt de student een cijfer. Het gemiddelde van beide cijfers is het cijfer voor het propedeusewerkstuk.

Doel

  • Leren een lange termijn opdracht te plannen en uit te voeren;

  • Leren in opgegeven literatuur een onderwerp te kiezen en hierover bruikbare gegevens te selecteren;

  • Leren gegevens te beschrijven, analyseren en bediscussiëren;

  • Leren deze beschrijving en discussie weer te geven in een verslag met een tekststructuur die in de wetenschap gangbaar is en geformuleerd in het medisch-wetenschappelijke register;

  • Leren geraadpleegde bronnen op gangbare wijzen te verantwoorden.

Onderwijsvorm

Na een hoorcollege volgen zelfstudieopdrachten, werkgroepen en inhoudelijke bespreking.

Toetsing

De toetsing bestaat uit het schrijven van een verslag over de literatuurstudie en een inhoudelijke bespreking van dit verslag, die 50%-50% wegen in het eindcijfer.