Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Patientdemonstraties (LKO jaar 1)

Vak
2011-2012

Beschrijving

Tijdens de patiëntdemonstratiecolleges demonstreert een ervaren arts hoe hij het proces van klinisch redeneren doorloopt en hoe hij een relatie opbouwt met de patiënt.

Doel

  • Bewust worden van professioneel gedrag

  • Kennis maken met klinisch redeneren

Onderwijsvorm

Patiëntdemonstraties

Toetsing

Geen.