Studiegids

nl en

Inleiding klinische geneeskunde

Vak
2011-2012

Beschrijving

Na de twee eerste studiejaren waarin de nadruk lag op het verwerven van kennis vanuit de ‘basiswetenschappen’, ligt het accent in het derde en volgende studiejaren op het leren toepassen van kennis in de klinische geneeskunde. Het blok Inleiding klinische geneeskunde vormt de opmaat voor de navolgende blokken. Vooral de verschillende manieren waarop clinici tot besluitvorming komen staan in het blok centraal. Een casus van een patient met thoracale klachten vormt de rode draad in het blok. In eerste instantie staat het diagnostisch proces centraal. Daarna worden de therapeutische mogelijkheden bij het klinisch probleem geëxploreerd en vervolgens wordt de rol van klinisch-epidemiologisch onderzoek belicht en wordt het kritisch lezen van gepubliceerde artikelen geoefend. Aan het eind van het blok wordt de student geacht in staat te zijn deze verschillende bijdragen in het klinisch denken te kunnen herkennen en toe te passen.

Leerdoelen

Aan het einde van het blok kan de student met betrekking tot het in het blok behandelde patiëntprobleem (klinische presentatie):

  • op basis van activerende gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek een klinisch probleem formuleren en een kansschatting maken.

  • eenvoudig radiologisch en laboratoriumonderzoek interpreteren.

  • causaal deterministisch en probabilistisch redeneren toepassen om een klinisch probleem op te lossen.

  • een differentiaal diagnose opstellen op basis van een lijst van mogelijke ziekte oorzaken en probabilistisch redeneren.

  • een optimale therapie kiezen op basis van effectiviteitsgegevens uit de literatuur (Evidence-Based Medicine) en individuele patiëntkenmerken.