Studiegids

nl en

Oncologie

Vak
2011-2012

Beschrijving

In dit blok wordt aan de hand van borst- en darmkanker, twee veel voorkomende maligniteiten, het oncologisch denken uitgelegd en geïllustreerd. De basisprincipes van de drie oncologische kerndisciplines, chirurgie, radiotherapie en medische oncologie, worden besproken. Oncologische zorg is een sterk multidisciplinair vakgebied en het belang hiervan wordt centraal gesteld, evenals de continuiteit van de oncologische zorg, vanaf het moment van diagnose tot en met palliatieve en terminale zorg. In werkgroepen en zelfstudie opdrachten komen andere typen tumoren aan bod waarbij geleerd wordt dat er een groot verschil is in het natuurlijk beloop tussen tumoren en de consequenties die dit heeft voor stadiering en behandeling.
Alle aspecten van diagnostiek bij, behandeling van en de zorg voor de patiënt met kanker komen op deze wijze aan de orde.

In dit blok dient de stof uit het blok Nieuwvorming (jaar 2), blok Buik (jaar 3) en blok Borst (jaar 3) als basis die bekend wordt verondersteld.

Doel

  • De student kan bij een klinische verdenking op maligniteit op grond van klachten of bevindingen bij lichamelijk onderzoek een differentiaaldiagnose en een onderzoeksprogramma opstellen om tot de diagnose maligniteit te komen.

  • De student kan wanneer de diagnose maligniteit vaststaat voor enkele veel voorkomende maligniteiten een stadiering uitvoeren en op grond hiervan een behandelplan opstellen.

  • De student heeft inzicht in de multidisciplinaire aanpak en de continue zorg van een oncologische patiënt vanaf vroegdiagnostiek tot en met palliatieve zorg in de terminale fase.

  • De student kan een beargumenteerd voorstel doen voor curatieve- en palliatieve behandeling met chirurgie en/of radiotherapie en/of systemische behandeling.

  • De student kan de beginselen van chirurgische, radiotherapeutische en systemische behandeling van een patiënt met een maligniteit begrijpen en beredeneren, en de belangrijkste bijwerkingen van de verschillende behandelingsmodaliteiten benoemen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, multidisciplinaire colleges en werkgroepen

Toetsing

Toetsing vind plaats middels meerkeuzevragen, extended matching vragen en open vragen.