Studiegids

nl en

Zintuigen en Zenuwstelsel

Vak
2011-2012

Beschrijving

Het 3e jaars blok Zintuigen en Zenuwstelsel wordt verzorgd door de afdelingen Neurologie, Oogheelkunde en Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het LUMC. Patiëntproblemen zijn het uitgangspunt voor het verwerven van kennis over en inzicht in de normale bouw en functie en de verstoring daarvan door ziekten en aandoeningen. Door middel van zelfstudieopdrachten, patiëntdemonstraties en interactieve hoorcolleges, worden de belangrijkste oorzaken van de patiëntproblemen bestudeerd. Daarnaast wordt een aantal klassieke neurologische syndromen of –verschijnselen (capita selecta) aan de orde gesteld. Ten slotte wordt een aantal patiëntproblemen / thema’s behandeld, waarbij er sprake is van een sterke verwevenheid van de Neurologie, de Oogheelkunde en de KNO. Hierbij ligt de nadruk op integratie van de reeds verworven stof, met een discipline overstijgend karakter.

Doel

  • Na afloop van het blok is de student in staat om met betrekking tot de behandelde klinische presentatie de patiëntproblemen op deze gebieden te relateren aan ziektebeelden, waarbij hij/zij tevens kan aangeven wat de verdere gedragslijn moet zijn, met betrekking tot nadere diagnostiek, therapie, en begeleiding.

  • De student heeft daartoe voldoende inzicht in en kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathofysiologie van het zenuwstelsel, het gezichtsvermogen, het gehoororgaan, de keel en in de onderlinge samenhang hiervan.

  • De student heeft daartoe voldoende inzicht in en kennis van de anamnestische gegevens, het lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek en is in staat deze kennis in logische samenhang toe te passen bij het opstellen van de differentiaal diagnose en diagnose.

  • De student heeft met betrekking tot de klinische presentaties en de daarmee samenhangende ziektebeelden, inzicht in de relaties van deze ziektebeelden met andere specialismen, zoals die op het terrein van de huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde, chirurgie, dermatologie, kindergeneeskunde, gynaecologie, kaakchirurgie en mondheelkunde, de klinische oncologie en de radiotherapie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsiecolleges en werkcolleges.

Toetsing

Multiple choice tentamen.