Studiegids

nl en

Vroege Praktijk Contacten jaar 3

Vak
2011-2012

Doel

In het 3e jaar Bachelor en 1e jaar Master worden in het kader van het lijnonderwijs Vroege Praktijk Contacten (VPC’s) georganiseerd. Tijdens deze VPC’s maken de studenten in kleine groepen van 2 á 4 studenten kennis met de praktijk van de kliniek. De studenten gaan onder begeleiding van een ervaren docent naar een patiënt en oefenen het opnemen van de anamnese en het verrichten van lichamelijk onderzoek in een realistische omgeving. Tevens kunnen als onderdeel van de VPC’s besprekingen worden bijgewoond.

In totaal worden in het 3e jaar Bachelor en 1e jaar Master 10 tot 11 VPC’s gehouden.

In jaar 3 zullen 2 á 3 VPC’s worden georganiseerd vanaf januari; voor een deel in de regionale verpleeghuizen en bij huisartspraktijken en voor een deel in het LUMC.

Verder worden in jaar 1 Master 8 VPC’s georganiseerd op de donderdag. Deze vinden plaats in het LUMC of in de affiliatieziekenhuizen.

Onderwijsvorm

Vroege praktijk contacten.

Toetsing

Beoordeling van deze VPC’s.