Studiegids

nl en

Excursiewerkcollege Florence

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

In Florence, de stad waar ons vak, de kunstgeschiedenis is uitgevonden, ligt en staat de kunst op straat. Er zijn verschillende kunsthistorische instituten, Duits, Amerikaans, Frans en Nederlands waar onderzoek gedaan wordt en nergens zie je zo veel kunsthistorici als daar. Omdat de tijd beperkt is zal zo veel als mogelijk is kunst bestudeerd worden op de plaats waarvoor deze gemaakt is, die is in zeer veel gevallen dezelfde waar die nu nog te zien is.

Leerdoelen

Doel van de excusie is, na de voorbereiding in Leiden na te gaan welke de implicaties voor kunstenaar en opdrachtgever zijn geweest van het begrip ‘kunst in situ’.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 19.00 – 20.30 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Excursie: voorlopig gepland in de periode van 19-27 mei 2012.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie, referaat ter plaatse.

Er is bij de werkcolleges en tijdens de excursie aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Zie hierboven, plus een werkstuk direct na afloop waar de literatuurstudie getoetst wordt aan de visuele analyse van het Florentijnse kunstwerk.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? Ja.

Literatuur

Jacob Burckhardt, die Kultur der Renaissance in Italien, 1860, overige literatuur nader op te geven.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Dr. L. Tilanus, Doelensteeg 16, kamer 125A voor meer informatie.

Opmerkingen

Niet voor à la carte of contractonderwijsstudenten.