Studiegids

nl en

Design en wooncultuur: Decoratie en ornament in modern perspectief

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege.

Beschrijving

Het beroemde artikel ‘Ornament und Verbrechen’ van Adolf Loos wordt wel gezien als het startpunt van de modernistische verkettering van elke vorm van decoratie. Aan het eind van de twintigste eeuw is echter een herwaardering voor het ornament begonnen, niet alleen onder invloed van het postmodernisme, maar ook door een steeds grotere invloed van niet Westerse producten. Op basis van het boek van David Brett, met als onderwerp de ideologisch achtergronden van decoratie, onderzoeken we in deze werkgroep de positie van de ontwerper van nu.

Leerdoelen

Studenten leren: kritisch analyseren van bronnen en literatuur met betrekking tot het gekozen onderwerp, inzicht te verwerven in de historische context van het belang van decoratie en vanuit het theoretisch en historisch kader reflecteren op hedendaagse kunstnijvertheid, oefenen van heldere mondelinge en schriftelijke verslaggeving op wetenschappelijk niveau.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 19.00 – 20.30 uur, eens in de 2 weken. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege (tweewekelijks) en zelfstandig bestuderen van literatuur en bronnen. Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Onderzoeksopdracht, referaat en werkstuk. Het werkstuk omvat 6500 woorden (ca. 12-14 bladzijden).

Blackboard

Voor informatie-uitwisseling en documenten m.b.t. het werkcollege wordt verwezen naar Blackboard.

Literatuur

  • Hoofdstukken uit: David Brett, Rethinking Decoration. Pleasure & Ideology in the Visual Arts, Cambridge 2005.

  • James Trilling, Ornament. A modern perspective, Washington 2003.

  • Enkele n.t.b. artikelen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Drs. M.A. de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.