Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Vrijmetselarij

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen eisen. Dit college staat ook open voor toehoorders.

Beschrijving

Vanaf haar ontstaan in de achttiende eeuw tot op heden is de Vrijmetselarij een prominent, invloedrijk en periodiek controversieel inwijdingsgenootschap geweest. Met haar dubbele wortels in de Verlichting en in de Westerse esoterie weerspiegelt de Vrijmetselarij enkele van de meest ingrijpende intellectuele en religieuze transformatieprocessen van het vroeg-moderne Europa. Vanuit de Vrijmetselarij zelf zijn belangrijke vernieuwende impulsen uitgegaan op deze processen, die zich vertaald hebben ver buiten de eigen organisatie, in de ontwikkeling van verschillende Nieuwe Religieuze Bewegingen, in de Europese kunst, literatuur en muziek, en – heel concreet – in de Europese samenlevingen zelf. In dit college worden de historische, culturele en sociale contexten van dit inwijdingsgenootschap belicht.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontstaan, ontwikkeling, sociale en culturele betekenis van een inwijdingsgenootschap.
Studenten zijn in staat zelfstandig (literatuur)onderzoek te doen, ook aan de hand van primaire bronnen.

Rooster

Woensdag 15.00-17.00 uur, zaal: LIPSIUS 130

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Overzicht colleges:

14-09: Inleiding in de Westerse Esoterie I, (Oudheid – Middeleeuwen), Prof dr A.F. de Jong

21-09: Inleiding Westerse Esoterie II, (Renaissance – Vroeg-moderne tijd), prof dr A.F. de Jong

28-09: De ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij, Dr W. te Lindert

05-10: Vrijmetselarij tot en met de negentiende eeuw, Prof dr A. van de Sande

12-10: Vrijmetselarij in de twintigste eeuw, Prof dr M. de Haan

19-10: Het Godsbegrip in de Vrijmetselarij, Drs F. Krap

02-11: De maçonnieke methode: symboliek en ritualistiek, Drs J. Kerkkamp

9-11: De Drie Graden tot het meesterschap, Drs F. Krap

16-11: Vrijmetselarij en samenleving, Prof dr M. de Haan

23-11: Maçonnieke symboliek en kunst, Mw drs A. Kroon

30-11: Controverses rond de Vrijmetselarij, Prof dr A. van de Sande

08-12: Vrijmetselarij in de niet-westerse wereld; Algemene afsluiting, Prof dr A.F. de Jong

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Take-home tentamen

Blackboard

Ja

Literatuur

De voorgeschreven literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis .

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong

Opmerkingen

Overige informatie.