Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Middeleeuwen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Inleiding Nederlandse letterkunde Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Het handschrift-Van Hulthem: een goudmijn voor de literatuurgeschiedenis

Onderzoek verrichten op het terrein van de Oudere Letterkunde is fascinerend, maar vergt ook oefening. Daarmee wordt in dit college een begin gemaakt. Het college is opgezet rond een beroemd verzamelhandschrift: het handschrift-Van Hulthem. Het ontstond kort na 1400 in of in de buurt van Brussel. Het handschrift bevat ruim tweehonderd teksten en heeft een gevarieerde inhoud: ernstig en komisch toneel, sproken, gebeden, spreukenverzamelingen, mirakels, het verhaal over Sint-Brandaan, scabreuze boerden etc. Recente en hele oude teksten, het komt er allemaal in voor. Men vraagt zich onwillekeurig af hoe een kopiist in die tijd aan zoveel verschillende teksten kwam. Wat was hij trouwens met het handschrift van plan? Maakte hij het voor zichzelf of was het voor iemand anders bestemd? Heel bijzonder aan het handschrift-Van Hulthem is dat het een afspiegeling vormt van het literaire leven in een middeleeuwse stad.
Van het handschrift bestaat een facsimile-editie, een complete diplomatische uitgave en een cd-rom waarop allerlei nuttige informatie is verzameld. Dit onderzoeksmateriaal vormt een prachtig vertrekpunt voor een nadere kennismaking met de inhoud van dit kleurrijke handschrift.

Leerdoelen

Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en het opzetten van een wetenschappelijke argumentatie (inclusief bibliografisch zoekwerk). Tevens wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van de bevindingen in de vorm van een goed leesbare nota. Bij het schrijven van de nota hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een ingediend onderzoeksvoorstel. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden. Het wordt afgesloten met een studentencolloquium.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden mét link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (75%) en opdrachten (25%). Beide gaan over een onderwerp naar keuze. Aan de werkstukken wordt tijdens het college begonnen. Ze worden ruim na week 13 ingeleverd. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Het college wordt gecoördineerd door Wim van Anrooij, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A), tel. 071-5272121.

Opmerkingen

-