Studiegids

nl en

Business and Entrepreneurship

Vak
2011-2012

Please note that there are two groups for this course; group 1 (on Tuesdays) will be taught in English, the second group in Dutch.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak vormt een uitdagende inleiding in de bedrijfswetenschappen en ondernemerschap. Aan de hand van interactieve gecombineerde hoor/werkcolleges, case discussies en het schrijven van een ondernemingsplan krijgt de student grondig inzicht in belangrijke aspecten van de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en het bedrijfsleven, die in latere vakken verder worden uitgediept. De student verwerft ondermeer inzicht in principes van entrepreneurship, marketing, strategy, financial management, leadership en corporate social responsibility. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met het recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: studenten diepgaand kennis te laten maken met het bedrijfsleven in het algemeen en ondernemerschap in het bijzonder.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: *Principes van internationaal ondernemerschap en marketing *Principes van financieel management (financiering en management accounting) *Principes van boekhouden en financial accounting *Principes van strategic marketing management *Principes van corporate social responsibility
De student is daarnaast in staat zelfstandig een innovatief en levensvatbaar ondernemingsplan te schrijven en te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gecombineerde hoor/werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5 bijeenkomsten van 4 uur

 • Namen docenten: Drs. R.P. Ory, mr. A.M. Verweij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per voorgeschreven

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (70%)

 • Ondernemingsplan (30%)

Inleverprocedures
Elke week dient een onderdeel van het ondernemingsplan te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Nickels, McHugh, McHugh, Understanding Business, International Student Edition, McGrawHill, nieuwste druk + artikelen die via Blackboard beschikbaar worden gesteld

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. R.P. Ory

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy/ Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen