Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Semi-artsstage

Vak
2011-2012

Beschrijving

De semi-artsstage is een klinische stage van ca. 16 weken binnen de opleiding Geneeskunde. De reguliere coschappen moeten met voldoende resultaat afgerond zijn voordat met de Semi-artsstage wordt begonnen. Het doel van de Semi-artsstage is vooral dat de student zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid binnen een (poli)-klinische setting gaat functioneren en beoogt een betere aansluiting op het programma van een beginnende arts-assistent. Meer informatie over de Semi-artsstage is terug te vinden op een aparte module van Blackboard.