Studiegids

nl en

Politieke Besluitvorming

Vak
2011-2012

Omschrijving

Doel: Doel van de cursus is een beter inzicht te verkrijgen in theorieën over en processen van politieke besluitvorming in Nederland; alsmede het toepassen van dat inzicht in onderzoek over een specifieke casus, waarover zowel mondeling als schriftelijk wordt gerapporteerd.

Inhoud: In deze cursus, die geheel op zaterdagen is geconcentreerd, wordt de politieke besluitvorming in Nederland behandeld aan de hand van verschillende processen: het poldermodel, de kabinetsformatie, parlementaire besluitvorming, besluitvorming binnen politieke partijen, de Europese context van de Nederlandse politieke besluitvorming. Zowel formele als informele processen komen aan de orde. Welke actoren zijn van belang? Hoe opereren zij en binnen welke context? Wat is hierin de laatste decennia veranderd? Hoe kan dit worden verklaard?

Onderwijsvormen

De bijeenkomsten vangen steeds aan met een inleidend college door de docent. In het tweede deel van de (zater)dag wordt de voorgeschreven literatuur besproken. Iedere bijeenkomst presenteert één van de studenten de literatuur en voorziet deze van (kritisch) commentaar; ook de andere studenten hebben de literatuur gelezen en hebben hierover tevoren per bijeenkomst twee stellingen + toelichtingen geformuleerd.

Studiematerialen

De bestuderen literatuur bestaat uit hoofdstukken en artikelen uit verschillende tijdschriften en bundels/boeken. Een overzichtslijst wordt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus via Blackboard bekend gemaakt.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een onderzoekspaper (ongeveer 5000 woorden), die in de laatste sessie mondeling wordt gepresenteerd en ook schriftelijk wordt ingeleverd.

Rooster

Zaterdag 11 februari van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, Noordeindezaal
Zaterdag 3 maart van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, Noordeindezaal
Zaterdag 24 maart van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, Noordeindezaal
Zaterdag 14 april van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, Noordeindezaal
Zaterdag 28 april van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, Noordeindezaal
Zaterdag 2 juni van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, Noordeindezaal