Studiegids

nl en

Rationele-keuze theorie

Vak
2011-2012

Omschrijving

De cursus geeft aan de hand van het basisboek van Andrew Hindmoor een overzicht van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals de economische theorie van democratie van Anthony Downs, de coalitietheorie van William Riker, de sociale-keuze theorie van Kenneth Arrow, de logica van de collectieve actie van Mancur Olson, en de median-voter theorie van Duncan Black. Naast het werk van de klassiekers zal uiteen worden gezet wat het belang is van de rationele-keuze als benadering voor de politieke wetenschap.

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcollege.

Studiemateriaal

Andrew Hindmoor (2006), Rational Choice, Palgrave Macmillan: Political Analysis serie.

Losse artikelen op blackboard.

Reader met cursussheets en werkgroepopdrachten, verkrijgbaar bij de Servicedesk FSW

Toetsing

De studenten schrijven per week een korte paper (tussen de 1000-1500 woorden) voor de werkgroepen waarin één klassieker centraal staat. De cursus wordt afgerond met een eindpaper (tussen de 3000 en 4000 woorden) over een onderwerp dat is behandeld tijdens de cursus.

De 5 beste korte papers (van de 7 mogelijke korte papers) vormen 30% van het eindcijfer en de overige 70% van het eindcijfer komt voor rekening van het eindpaper.

Als het eindcijfer onvoldoende is dan is er een herkansing mogelijk van één nieuw eindpaper (100% van het cijfer van de herkansing).

Rooster:

Hoorcollege
maandag 31 oktober t/m 12 december, 15.00-17.00 uur, SA41 en
woensdag 2 november t/m 14 december, 15.00-17.00 uur, SA41

Werkgroepen
Werkgroep 1: donderdag 3 november t/m 15 december, 9.00-11.00 uur, 1A47
Werkgroep 2: donderdag 3 november t/m 15 december, 9.00-11.00 uur, 5A41
Werkgroep 3: donderdag 3 november t/m 15 december, 11.00-13.00 uur, 5A37 (behalve 17 nov en 24 nov 1A15, 1 dec SB45, 8 dec 2A22 zaal en 15 dec 1A21)
Werkgroep 4: donderdag 3 november t/m 15 december, 11.00-13.00 uur, 5A42 ( (behalve 10 nov en 1 dec 1A21, 17 nov 5B45, 24 nov SA37 en 8 dec SB45)