Studiegids

nl en

Nederlandse Politieke Partijen en Stromingen

Vak
2011-2012

Omschrijving

Doel: In de cursus Nederlandse politieke partijen en stromingen wordt de kennis van het Nederlandse partijenstelsel verdiept onder meer door gebruik te maken van politicologische literatuur over politieke partijen en ideologieën.

Inhoud: In de cursus zal de historische ontwikkeling, het huidige functioneren en de mogelijke toekomst van de verschillende politieke partijen in Nederland worden bestudeerd. Speciale aandacht gaat daarbij ook uit naar de ideologische achtergronden van de verschillende partijen in Nederland.

Onderwijsvormen

Twee keer per week werkgroepen. Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges worden voorts door studenten geschreven essays besproken.

Studiematerialen

De literatuur zal bestaan uit artikelen

Toetsing

Essays en eindpaper.

Rooster:
maandag 31 oktober t/m 19 december, 15.00-17.00 uur, 1A33 (behalve 28 nov zaal 1A22 en 5 dec. Gebouw vanaf 16u gesloten) en
woensdag 2 november t/m 21 december, 15.00-17.00 uur 6C03

Ingangseisen
Nationale Politiek (I en II)