Studiegids

nl en

De Nederlandse Democratie: Politicologische Analyse

Vak
2011-2012

Omschrijving

Doel: Versterken van analytische vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, methodologische aanpak, selectie van onderzoekscasus en kwalitatieve en kwantitatieve analyse aan de hand van de casus Nederland.

Inhoud: Politicologen proberen inzicht te verkrijgen in machtsprocessen, bijvoorbeeld de vraag waarom kiezers wel of niet stemmen, hoe politici zich in het parlement gedragen en hoe media en politiek met elkaar verbonden zijn. De analytische gereedschappen die ze daarbij gebruiken, staan centraal in deze cursus. Wetenschappelijke onderzoeksmethoden vergen zowel nauwgezetheid als creativiteit.
In deze cursus staan niet de algemene uitgangspunten van methodenleer noch specifieke methoden centraal, maar het ontwikkelen van een research design. Aan de hand van de Democratic Audit die vijftig wetenschappers recentelijk hebben uitgevoerd, wordt gekeken naar de verschillende analysemethoden die politicologen gebruiken. Kritische evaluatie van de gebruikte onderzoeksaanpak zal centraal staan, waarbij we de aanpak van de onderzoekers met behulp van aanvullende literatuur zullen doorgronden. Dit mondt uit in een onderzoeksopzet, waarin de student laat zien een relevante vraagstelling te kunnen formuleren, kan beargumenteren waarom een bepaalde onderzoeksaanpak moet worden gekozen en welke onderzoekscasus centraal zou(den) moeten staan.

Onderwijsvormen

Seminarbijeenkomsten.

Studiematerialen

Andeweg, Rudy en Jacques Thomassen (red.) (2011), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie, Leiden University Press. (geselecteerde hoofdstukken, +- 475 pag.)

De uitgever biedt de mogelijkheid dit boek met korting aan te schaffen (totaalprijs afhankelijk van het aantal bestelde exemplaren maximaal € 51,00, ipv. € 64,95). Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuur dan uiterlijk 31 augustus 2011 een e-mail aan de docent, dr. T.P. Louwerse (tlouwerse@fsw.leidenuniv.nl). De bestelde exemplaren zullen tijdens de eerste bijeenkomst van de cursus worden uitgedeeld.

Een selectie van artikelen en boekhoofdstukken, nader bekend te maken (+- 350 pag.).

In het kader van de schriftelijke opdrachten dient aanvullende literatuur te worden geraadpleegd (de docent doet hiervoor per opdracht een aantal suggesties).

Toetsing

Drie korte papers (elk 20%), Onderzoeksopzet (30%), Participatie (10%). Naar keuze kan één van de schriftelijke opdrachten herkanst worden.

Rooster

Dinsdag 6 september van 18.00 – 19.45 uur Archipelzaal
Dinsdag 13 september van 18.00 – 19.45 uur Archipelzaal
Dinsdag 27 september van 18.00 – 19.45 uur Archipelzaal
Dinsdag 4 oktober van 18.00 – 19.45 uur Buitenhofzaal
Dinsdag 11 oktober van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal
Dinsdag 18 oktober van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal

Dinsdag 1 november van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal
Dinsdag 8 november van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal
Dinsdag 22 november van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal
Dinsdag 29 november van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal
Dinsdag 6 december van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal
Dinsdag 13 december van 18.00 – 19.45 uur Noordeindezaal