Studiegids

nl en

Nederland in de Wereld

Vak
2011-2012

Omschrijving

Doel: Een overzicht verkrijgen van het Nederlandse buitenlandse beleid en van de theorieën en modellen waarmee dit beleid geanalyseerd kan worden.

Inhoud: Nederland speelt als klein en internationaal georiënteerd land een interessante rol in de wereld. Volgens het rapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2010) zijn er maar weinig landen politiek, economisch en sociaal zo verweven met het buitenland als Nederland. In deze cursus staat het Nederlandse buitenlandse beleid in een steeds verder globaliserende wereld centraal. Geplaatst in een historische context worden belangrijke thema’s binnen dit beleid belicht, zoals ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vredesmissies, wapenbeheersing, en economische betrekkingen. Ook de relatie die Nederland heeft met zijn buurlanden, de Europese Unie, de Verenigde Staten en opkomende machten zoals China en India worden meegenomen. De cursus gebruikt theoretische inzichten uit de analyse van het buitenlandse beleid. Daarbij worden factoren bestudeerd die van belang zijn voor de totstandkoming van het buitenlandse beleid, zoals de relatie tussen binnenlandse en buitenlandse politiek. Aan het einde van deze cursus heeft de student een overzicht van het Nederlandse buitenlandse beleid, is bekend met de relevante theorieën en modellen en kan deze gebruiken om het buitenlandse beleid te analyseren.

Onderwijsvormen

Presentaties door docent en studenten, groepsdiscussies.

Studiematerialen

Hellema, Duco. 2010, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland, Houten: Spectrum.

Toetsing

Toetsing: presentaties en papers

Rooster

Dinsdag 6 september van 20.15 – 22.00 uur Archipelzaal
Dinsdag 13 september van 20.15 – 22.00 uur Archipelzaal

Dinsdag 27 september van 20.15 – 22.00 uur Archipelzaal
Dinsdag 4 oktober van 20.15 – 22.00 uur Buitenhofzaal
Dinsdag 11 oktober van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal
Dinsdag 18 oktober van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal

Dinsdag 1 november van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal
Dinsdag 8 november van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal
Dinsdag 22 november van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal
Dinsdag 29 november van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal
Dinsdag 6 december van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal
Dinsdag 13 december van 20.15 – 22.00 uur Noordeindezaal