Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Pensum (voorbereiding eindwerkstuk)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Ter voorbereiding op het eindwerkstuk lezen studenten ca. 750 pagina’s secundaire literatuur. Zij kiezen die literatuur in overleg met de docent die hen zal begeleiden bij het eindwerkstuk.

Leerdoelen

  • De vakkennis vergroten, met een toespitsing op het onderwerp van het eindwerkstuk.

  • Vakwetenschappelijke literatuur, gerelateerd aan het onderwerp van het eindwerkstuk, verzamelen en op bruikbaarheid kunnen selecteren.

  • De geselecteerde literatuur kritisch kunnen samenvatten en analyseren.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Afhankelijk van de docent een beredeneerde bibliografie of een mondeling tentamen. Dit wordt van tevoren met de docent afgesproken.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Nader af te spreken met de docent.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Contact

F.G. van Baardewijk