Studiegids

nl en

Tibetaans 3

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Tibetaans 1 en 2 (of vergelijkbare kennis van het klassiek Tibetaans).

Beschrijving

Lezen van capita selecta uit de klassieke Tibetaanse letterkunde. Praktische leesoefeningen en kennismaking met verschillende literaire genres.

Leerdoelen

  • Goede kennis van en inzicht in het taaleigen van enkele tekstgenres in het klassiek Tibetaans.

  • Vaardigheid in het lezen van meer veeleisende teksten in het klassiek Tibetaans.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Het tekstmateriaal wordt bij het begin van de cursus uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P.C. Verhagen