Studiegids

nl en

Tibetaans 4

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Tibetaans 1, 2 en Tibetaans 3 (of vergelijkbare kennis van het klassiek Tibetaans).

Beschrijving

Lezen van capita selecta uit de klassieke Tibetaanse letterkunde. Praktische leesoefeningen en kennismaking met verschillende literaire genres.

Leerdoelen

  • Verdere uitbreiding van de kennis van en het inzicht in het taaleigen van verschillende tekstgenres in het klassiek Tibetaans.

  • Vermogen om authentiek materiaal over specifieke onderwerpen in het kader van individuele onderzoeksinteresses te lezen en in zijn culturele context te interpreteren.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Het tekstmateriaal wordt bij het begin van de cursus uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P.C. Verhagen